บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2531  ดำเนินงานในการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมาตรฐานการให้บริการ คุณภาพการก่อสร้าง และการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล จนทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าพร้อมการให้บริการอย่างครบวงจรได้มากขึ้น ในปัจจุบันแบ่งการบริหารงานออกไปถึง  6 ธุรกิจ
1.อสังหาริมทรัยพ์เพื่อเช่าและบริการ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม
2.อสังหาริมทรัยพ์เพื่อขาย ที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยโครงการคอนโดมิเนียม
3.บริหารทรัพยากรอาคาร
4.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
5.ศูนย์พักและกระจายสินค้า
6. นิคมอุตสาหกรรม

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของหัวเมืองสำคัญในต่างจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในปี 2555 บริษัทได้ลงทุนพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าไปสู่ภูมิภาคภายใต้ชื่อ ซี.พี.ทาวเวอร์  ด้วยความสูง 6 ชั้น  และพื้นที่เช่าสำนักงานเริ่มต้น 150 ตารางเมตร ที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ในปัจจุบันมีอาคารสำนักงานให้เช่าพร้อมให้บริการจำนวน 7 โครงการ ที่ดำเนินงานโดยการยึดถือนโยบายคุณภาพ 4Gs เพื่อให้เป็นอาคารสำนักงานคุณภาพแห่งภูมิภาคอย่างแท้จริง
•Good Location ทำเลที่ตั้ง
•Good Building รูปลักษณ์ทันสมัยได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล  ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ
•Good Facility  มีระบบอุปกรณ์อาคารและสาธารณูปโภคครบถ้วน
•Good Property Management มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ การันตีด้วยประสบการณ์ด้านการ  
  จัดการอสังหาริมทรัพย์กว่า 33 ปี ของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจพัฒนา
   อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook