ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก อาคารสำนักงานแห่งใหม่ตั้งอยู่บน บนถนนพิชัยสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก บริหารโครงการโดย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารอาคารและอสังหาริมทรัพย์


ซี.พี.ทาวเวอร์ นครศรีธรรมราชเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าพร้อมเข้าใช้ได้ทันที  จึงถือเป็นโอกาสกับการทำธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทต่างๆ  ที่มีความต้องการเช่าเป็นสำนักงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชซี. พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) อาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไป เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2552 มีที่ตั้งอยู่บนถนนพญาไท ซึ่งเป็นศูนย์รวมของระบบขนส่งมวลชนใจกลางกรุงเทพ


ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 3 เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าพร้อมเข้าใช้ได้ทันที  จึงถือเป็นโอกาสกับการทำธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทต่างๆ  ที่มีความต้องการเช่าเป็นสำนักงานในจังหวัดขอนแก่น


ซี.พี. ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ ถนนชนเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของภาคใต้ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค เส้น วิภาวดี บนเนื้อที่ 4.6 หมื่น ตร.ม. สูง 18 ชั้น เริ่มก่อสร้างในปี 2561 ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท


ซี.พี. ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อาคารสำนักงานตั้งอยู่ในเส้นถนนหลักของ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หนึ่งในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของภาคใต้


สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ขยายตัวจากส่วนกลาง ทั้งจากในกรุงเทพฯ และการเจริญเติบโตของธุรกิจในเมืองอุดรธานีได้เป็นอย่างดี
.


อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไปและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีที่ตั้งอยู่บนถนนสีลม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพมหานคร

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook