รางวัลเชิดชูเกียรติ เกี่ยวกับด้านอนุรักษ์พลังงาน งานระบบบำรุงอาคารต่างของ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)

 

รางวัลดีเด่นประเภทอาคารควบคุมประจำปี จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทอาคารควบคุมและได้รับเป็น Best Practices จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน

 

บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน

 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook