อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
ชวนน้องๆส่งภาพวาดเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี
ในหัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน”
ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 10,900 บาท

     อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ร่วมส่งเสริมการสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ และสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการจัดโครงการ ประกวดภาพวาดระบายสี ภายใต้หัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 10,900 โดยมีกติกาดังนี้
     1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา/เทียบเท่าหรืออายุไม่เกิน 12 ปี
     2. ภาพลงในกระดาษขนาด A3 แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิคและสีที่ใช้ในการระบาย (ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ)
     3. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงานเท่านั้นและไม่เคยนำออกแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน
     4. ระบุชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ชื่อสถาบันการศึกษา ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ให้ชัดเจน พร้อมเขียนคำบรรยาย แนวคิด หรือแรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ด้านหลังภาพให้ชัดเจน
     5. ส่งผลงานภาพเข้าประกวดได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ 1,3,5,7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ แผนกกิจกรรม ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่าประกวดภาพวาด “ฮีโร่ของฉัน วันเด็กน้อยพญาไท ๒๕๖๑”
     6. ส่งภาพประกวด ตั้งแต่วันนี้ - 8 มกราคม 2561 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รางวัลสำหรับการประกวดมีดังนี้
     • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
     • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 800 บาท จำนวน 3 รางวัล

     ประกาศผล วันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ www.cp-tower.com และ facebook.com/cpltower และมอบรางวัล วันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ “งานวันเด็กน้อยพญาไท ๒๕๖๑” ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกิจกรรม โทร. 02-642-1014, 089-198-1551

 

 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook