ประกาศผลการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)  ระดับประถมศึกษาภายใต้หัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน”
--------------------------------------
• รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ด.ช.สมคิด บังทองหลาง ป.5 ชมรมศิลปะแทนคุณ
--------------------------------------
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ด.ช.ประกาศิต พิศรูป ป.2 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา
---------------------------------------
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
ด.ช.ดุษฎี พลเรือง ป.5 ชมรมศิลปะแทนคุณ
--------------------------------------
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
ด.ช.มงคล ไหมพรม ป.1 โรงเรียนวัดวาลุการาม
ด.ญ.วานิชการ ใหม่อารินทร์ ป.3 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
-----------------------------------------
• รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 800 บาท จำนวน 3 รางวัล
ด.ช.ธนวัตร รอดเกิด ป.5 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงศ์พระจันทร์
ด.ญ.กวินธิดา เจริญนภาพร ป.4 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
ด.ช.ธนดล จันทร ป.4 โรงเรียนบ้านทุ่ง

ทั้งนี้ทางผู้จัดงาน จะติดต่อกลับผู้ได้รางวัลในวันที่ 11 มกราคม 2561
เพื่อเชิญให้มารับรางวัล ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ “งานวันเด็กน้อยพญาไท ๒๕๖๑” ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook