ประกาศผลตัดสินการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “ตามรอยพ่อ”ประจำปี 2560


อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)  ได้จัดโครงการการประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ “ตามรอยพ่อ” เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2560 และมีการตัดสินประกวดผลงานไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมานี้

ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดดังนี้

•    รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายประกาศิต พิศรูป     ทุนการศึกษา 4,000 บาท

•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เด็กหญิงวรัทยา รวีอร่ามวงค์  ทุนการศึกษา 3,000 บาท

•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กชายธีธัช เรืองศักดิ์         ทุนการศึกษา 1,500 บาท
 

รางวัลชมเชย

•    เด็กหญิงกิติยาพร วงษ์ศิลป์     ทุนการศึกษา 500 บาท
•    สามเณรชนะพล ชลวาณิช      ทุนการศึกษา 500 บาท
•    สามเณรอานัต กวดนอก         ทุนการศึกษา 500 บาท

 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook