ซี.พี.ทาวเวอร์ เปิดรับสมัคร “Free Agent”  รับผลตอบแทนสูงสุด 1 เดือน ฟรีค่าใช้จ่าย

 

ซี.พี.ทาวเวอร์ จัดแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี  ส่งอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เปิดรับสมัคร  “Free Agent” รับผลตอบแทนสูงสุด 1 เดือน  พร้อมอบรมฟรี  ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพียงแนะนำและปิดการขายพื้นที่เช่า อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ใน  6 จังหวัดทั่วประเทศ 

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหารงาน ของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)    เปิดรับสมัครให้คนท้องที่ มีรายได้เพิ่ม กับอาชีพเสริม  กับแคมเปญ “Free Agent”  พร้อมอบรมให้ฟรี    รับผลตอบแทนสูงสุด 1 เดือน   เพียงแนะนำพื้นที่สำนักงานให้เช่าหรือ พื้นที่ร้านค้าปลีก ให้กับอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ส่วนภูมิภาค  ทั้ง 6  อาคารใน  6 จังหวัด ทั่วประเทศ   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  - 15 ก.ย. นี้  ลงทะเบียนสมัครได้ที่  https://bit.ly/3hsZdnJ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 091 774 9233  หรือ  www.cp-tower.com

 

โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ

 1. ภาคเหนือ :             อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก
  ภาคอีสาน :             อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ อุดรธานี
                             อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 3
                             อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครราชสีมา
 1. ภาคใต้ :                 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี
                             อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์  นครศรีธรรมราช

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

 1. แคมเปญ “Free Agent หรือ “ผู้แนะนำ” ในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาทั่วไป
 2. ค่าแนะนำ 0.7 เดือนของอัตราค่าเช่าและค่าบริการสำหรับสัญญาเช่า 3 ปี ภายหลังจาก ผู้เช่าเข้าทำสัญญาและชำระค่าเช่า-ค่าบริการ ล่วงหน้า 1 เดือน, เงินประกันการเช่า-บริการ 3 เดือน เรียบร้อยแล้ว
 3. อ้างถึง ผู้แนะนำ จะได้รับค่าตอบแทน ด้วยการยืนยันจากผู้เช่า เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายในดำเนินการจัดหาพื้นที่เช่าสำนักงาน
 4. สิทธิพิเศษ กรณี ผู้แนะนำ มีภูมิลำเนาตรงกับจังหวัดตามประกาศ “ผู้แนะนำ” จะได้รับผลตอบแทน 1 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการ

4.1 เอกสารประกอบ ”ผู้แนะนำ” นิติบุคคล ภพ.20, หนังสือรับรองบริษัทฯ, สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4.2 เอกสารประกอบ ”ผู้แนะนำ” บุคคลธรรมดาทั่วไป จะมีสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในจังหวัดนั้นๆ  อย่างน้อย 6 เดือน 

 1. “ผู้แนะนำ” จะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของมูลค่าผลตอบแทนที่ได้รับ
 2. “ผู้แนะนำ”จะได้รับผลตอบแทนภายใน 45 วัน นับจากผู้เช่าเข้าทำสัญญาและชำระค่าเช่า-ค่าบริการ ล่วงหน้า 1 เดือน, เงินประกันการเช่า-บริการ 3 เดือนเรียบร้อยแล้ว กรณีผู้เช่าใหม่อยู่ในสังกัดหน่วยงานราชการ “ผู้แนะนำ” จะได้รับผลตอบแทน ภายใน 120 วัน นับจากวันทำสัญญา
 3. พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook