อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และเสริมทักษะด้านจินตนาการ ของน้องๆ  ด้วยการจัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี  หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0”  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท  โดยมีกติกาดังนี้ 

กติกาการร่วมประกวด

       -  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา/เทียบเท่าหรืออายุไม่เกิน 12 ปี
       -  วาดภาพลงในกระดาษขนาด A3 แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิคและสีที่ใช้ในการระบาย (ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ)
       -  ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงานเท่านั้นและไม่เคยนำออกแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน
       -  ระบุชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ชื่อสถาบันการศึกษา ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ให้ชัดเจน พร้อมเขียนคำบรรยาย แนวคิด หรือแรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ด้านหลังภาพให้ชัดเจน
       -  ส่งผลงานภาพเข้าประกวดได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ 1,3,5,7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ แผนกกิจกรรม ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่าประกวดภาพวาด “ ประเทศไทย 4.0 ”
       -  
ส่งภาพประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม 2562  (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รางวัล

       -  รางวัลชนะเลิศ             ทุนการศึกษา  4,000 บาท       จำนวน 1 รางวัล
       -  รองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษา  2,500 บาท        จำนวน 1 รางวัล
       -  รองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา  1,500 บาท        จำนวน 1 รางวัล
       -  รางวัลชมเชย              ทุนการศึกษา     500 บาท        จำนวน 4 รางวัล

      ประกาศผลวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่  www.cp-tower.com และ facebook.com/cpltower  และมอบรางวัล วันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ “งานวันเด็กน้อยพญาไท ๒๕๖๒”  ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 766 3902, 062 414 5915

 

ให้เช่า ให้เช่าสำนักงาน สำนักงานให้เช่า ให้เช่าออฟฟิต ออฟฟิตพร้อมอยู่ อาคารพาณิชย์ให้เช่า ทำเลทอง Offiecforrent cptower 

 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook