House of Griffin 7 ปีวิชาการ สะพานสู่มหาวิทยาลัย Inter       เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารศูนย์การค้าและสำนักงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหาร อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียน House of Griffin เนื่องในวาระครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน House of Griffin

และได้จัดนิทรรศการ “House of Griffin 7 ปีวิชาการ สะพานสู่มหาวิทยาลัย Inter” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรมย์ กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ  บริเวณชั้น 5 อาคาร C อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-644-6006 #13 , 097-236-6736

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook