คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด(CPFM) ร่วมออกบูธในงาน "BMAM Expo Asia 2015" งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการ ทรัพย์สินแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 (BMAM Expo Asia)

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานคณะบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร เปิดงาน OPEN HOUSE "FIRST MOVER" CP TOWER PHITSANULOK 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook