คณะผู้บริหาร ซี.พี.แลนด์ เข้าตรวจความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ในภาคเหนือ

 

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์  รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30

 

ธนาคารกสิกรไทยเปิดศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แห่งที่ 2  ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 3 

 

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์  สีลม รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook