คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารศูนย์การค้าและสำนักงาน   บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ในนามผู้บริหารอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม  นำทีมงานมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ  ดร. ณัฐพนธ์ จาวลา  ผู้บริหารศูนย์ภาษา และ Training Center ACE Languages

 
คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารศูนย์การค้าและสำนักงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหาร อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณเคนอิชิโร ฮิโรเสะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดร้านสุคิยะ (SUKIYA) ที่ชั้นใต้ดิน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม

 
คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารศูนย์การค้าและสำนักงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหาร อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณสันติวิภา พานิชกุล และคณะผู้บริหาร Vanita Restaurant เนื่องในโอกาสเปิดร้าน Vanita Restaurant ที่ชั้น 2 อาคาร C อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรมย์ กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องอาหาร Vanita Restaurant ในครั้งนี้

 
คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารศูนย์การค้าและสำนักงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหาร อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียน House of Griffin

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook