เมนู

หน้าแรก
จุดเด่นโครงการ
สถานที่ตั้ง
คลังรูปภาพ
ข้อมูลงานระบบ
สิ่งอำนวยความสะดวก
พื้นที่เช่า
ระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ลิ้งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์
แจ้งความสนใจเช่าพื้นที่


อาคารสำนักงาน Print E-mail

อาคาร A สำนักงานและพลาซ่า

•    ชั้น 1 – M   ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 35 – 385 ตารางเมตร

•    ชั้น 2       ขนาดพื้นที่ 22-335 ตารางเมตร  

•    สำนักงาน ชั้น 3 – 14  ขนาดพื้นที่ 753 – 956 ตารางเมตร 
    
     พื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า  13,000 ตารางเมตร

อาคาร  B และ C  พลาซ่า

•    ขนาดพื้นที่ 35 – 270 ตารางเมตร  พื้นที่ 2 อาคารกว่า 4,000 ตารางเมตร

•    ลานจอดรถยนต์ 7 ชั้น  สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 350 คัน

อาคาร A

ชั้น ชื่อบริษัท
ชั้น M อาหารและเครื่องดื่ม  (Food & Beverage)
ชั้น 1 ธ.ทหารไทย  (TMB), ร้านอาหาร (Restaurants)
ชั้น 2 ธ.ออมสิน, ร้านทรูคอฟฟี่่,โรงเรียนกวดวิชา A SANK CENTER
ชั้น 3 ศูนย์ความรู้ อ.อ๊อบ   (Kru. Obb Education Center)
ชั้น 4 ศูนย์ความรู้ อ.อ๊อบ  (Kru. Obb Education Center)
ชั้น 5 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย
ชั้น 6
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชั้น 7
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชั้น 8
บมจ.ซี.พี.ออลล์   (CP ALL Plc.)
ชั้น 9
โรงเรียนสอนภาษา AIMs (Advance Institute of Multi Studies)

หอการค้าเดนมาร์ก – ไทย (Danish – Thai Chamber of Commerce)

หอการค้าไทย – ฟินแลนด์ (Thai – Finnish Chamber of Commerce)

หอการค้าไทย – สวีเดน (Thai – Swedish Chamber of Commerce)

บมจ.ซี.พี.แลนด์ (C.P.Land Plc.)
ชั้น 10 โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาตร์ อ. โต้ง
ชั้น 11
บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท (Pruksa Real Estate Plc.)
ชั้น 12
บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท (Pruksa Real Estate Plc.)
ชั้น 12A
โรงเรียนกวดวิชาธนพงษ์
ชั้น 14
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อาคาร B

ชั้น ชื่อบริษัท
ชั้น 1 ร้านค้า  (Retail Shops)
ชั้น 2
ร้านค้า  (Retail Shops)                                   
ชั้น 3
ร้านค้า  (Retail Shops) 
ชั้น 4
ที่จอดรถ (Parking)
ชั้น 5
ที่จอดรถ (Parking)
ชั้น 6
ที่จอดรถ (Parking)
ชั้น 7
ดาดฟ้า  (Roof Desk)

อาคาร C

ชั้น ชื่อบริษัท
ชั้น 1 บมจ.ซี.พี.ออลล์  (7-ELEVEN)
ชั้น 2
-
ชั้น 3
โรงเรียนกวดวิชาเดอะ เบรน  (The Brain)
ชั้น 4
โรงเรียนกวดวิชาเดอะ เบรน  (The Brain)                 
ชั้น 5
โรงเรียนกวดวิชาเดอะ เบรน  (The Brain)

Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside