ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) นำโดย คุณเยาวนุช บุตรศรีภูมิ  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 และพนักงาน ฝ่ายบริหารอาคาร พร้อมผู้ประกอบการภายในอาคารฯ  เข้าร่วมแผนซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 โดยมีการจําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้  เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน และผู้เช่า พร้อมรับมือหากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่ทำให้แผนซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook