เมนู

หน้าแรก
จุดเด่นโครงการ
สถานที่ตั้ง
คลังรูปภาพ
พลาซ่า-ร้านค้า
ข้อมูลงานระบบ
สิ่งอำนวยความสะดวก
พื้นที่เช่า
ระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ลิ้งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์
แจ้งความสนใจเช่าพื้นที่


 
 
 
 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ Print E-mail

วิสัยทัศน์ (VISION)
“มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ลูกค้ามั่นใจ และผูกพันในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ (MISSION) 
ด้านลูกค้า : สร้างความพึงพอใจและผูกพัน โดยจะดำเนินการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกกิจกรรม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและมีความผูกพันในสินค้า และบริการของบริษัท

ด้านคุณภาพ : สร้างความมั่นใจ โดยจะดำเนินการผลิตสินค้าและให้บริการด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพในทุกขั้นตอน เพื่อให้สินค้าและบริการ       ของบริษัทมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นองค์กรที่นำเทคโนโลยี รวมทั้งระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

ด้านการบริหารจัดการ : สร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการ
    - เน้นการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
    - เน้นการมีส่วนร่วม การเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
    - คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการประหยัดพลังงาน

Polls

บริการพิเศษที่คุณต้องการจากผู้ให้เช่าอาคารสำนักงานมากที่สุด
   
 

     
   
    


   
    
 
Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside